Het kabinet stelt 10 miljoen euro extra beschikbaar om de Energiebespaarlening aantrekkelijker te maken. De lening maakt onder meer de aanschaf van zonnepanelen mogelijk.

Van januari 2014 tot en met november 2015 bekend werden 3.200 aanvragen voor een energiebespaarlening gedaan voor een totaalbedrag van ruim 36 miljoen euro.  Dit terwijl er 300 miljoen euro beschikbaar is. De overheid draagt 75 miljoen euro bij, de Rabobank en ASN Bank brengen de overige 225 miljoen euro in. Met de lening kunnen diverse energiebesparende maatregelen worden gefinancierd. Zoals de aanschaf van zonnepanelen of een zonneboiler. Voorwaarde bij zonnepanelen is dat hiervoor maximaal vijftig procent van de lening gebruikt mag worden. De andere vijftig procent van het leenbedrag moet geïnvesteerd worden in andere maatregelen.

Het bestuur van het Nationaal Energiebespaarfonds heeft om de lening aantrekkelijker te maken ook besloten de rente voor de Energiebespaarlening met onmiddellijke ingang te verlagen. De nieuwe tarieven zijn 2,2 procent voor een lening van 7 jaar, 2,5 procent voor een lening van 10 jaar en 2,9 procent voor een lening van 15 jaar. Aanleiding voor de verlaging is de subsidie van 10 miljoen euro die door de overheid aan het Nationaal Energiebespaarfonds ter beschikking is gesteld. Daarnaast zal een deel van de subsidie ook worden gebruikt om in de komende periode de mogelijkheid tot het afsluiten van Energiebespaarleningen voor energiebesparende maatregelen nadrukkelijker onder de aandacht van particuliere woningeigenaren alsmede Verenigingen van Eigenaren te brengen.

Bron: Solar magazine 28-1-2016